top of page

Bestillingsvilkår

Innsjekk/utsjekk:

Innsjekk i leiligheten er fra kl. 17.00 på ankomstdagen, og utsjekk senest kl. 12.00 på avreisedagen

hvis ikke annet er avtalt på forhånd.

 

Røykeforbud:

Det er røykeforbud i hele leiligheten. Vi ber alle våre gjester om å respektere dette.

 

Husdyr:
Det er ikke tillatt med husdyr i leiligheta 

 

Forbehold:
Utleier står ikke til ansvar for utilfredsstillende snøforhold, stengte fasiliteter eller andre forhold utenfor vår kontroll. 

 

Klage:
Eventuelle reklamasjoner under oppholdet skal fremsettes direkte til utleier. Kontakt utleier på tlf. 91 70 19 57. Dette må gjøres innen rimelig tid, og senest kl. 10.00 dagen etter ankomst. Slik kan mangelen/feilen rettes med det samme og med minst mulig ulempe for gjesten. Manglende reklamasjon vil normalt medføre tap av retten til senere erstatningskrav.

 

Depositum:
Depositumet skal sikre at leiligheta ikke utsettes for hærverk og lignende. I tillegg brukes depositumsbeløpet som reservasjon for leiligheten i den aktuelle leieperioden. Hvis ikke krav i depositumet tilbakebetales depositumbeløpet senest 7 dager etter leieperiodens slutt.

 

Husordensregler:

Dere disponerer nå en verdifull leilighet, bruk den med omtanke. Vi har så langt som råd lagt forholdene til rette for dere skal få et godt opphold hos oss. Vi ber om at dere leser gjennom våre hus-ordensregler, samt gjøre dere spesielt kjent med følgende instrukser:

• Gjør deg raskt kjent med hvor brannslangen er i boenheten
• Oppvaskmaskin må slås av før utsjekking av leiligheta.

Disse instrukser m/fler er slått opp i gangen i boenheten.

Vi gjør oppmerksom på at overtredelse av husreglene kan føre til utkastelse, selv uten forutgående skriftlig advarsel.

 

Vis respekt for naboene
Gjesten plikter til å følge ordensregler, anvisninger og bestemmelser som gjelder for leiligheta og annet. Mellom klokken 23.00 og 07.00 plikter Gjesten å ta hensyn og holde et lavt støynivå av hensyn til andre gjester.

 

Ansvarlighet
Gjesten står fullt ansvarlig for alle eventuelle skader som måtte oppstå i leilighet og dens inventar som følge av at Gjesten eller andre som har fått adgang til leiligheten, er uaktsomme. Overtredelse av bestemmelsene om røyke- og husdyrforbud medfører en renholdsavgift. Gjesten kan ikke bruke leiligheten til noe annet enn det som ble avtalt ved bestilling (vanligvis bruk som fritidsbolig), og må ikke la flere personer overnatte der. Skiutstyr skal ikke oppevares inne i leiligheta.

 

Parkering
Parkering skal skje på oppmerkede plasser, fortrinnsvis på oppmerket plass i innendørs garasjeanlegg. Kun av og påstigning/av og pålessing på parkeringsplass utenfor leiligheten. Evt gjester parkerer på parkeringsplass ca 100 m syd for leiligheta.

 

Før hjemreise
Gjesten plikter å følge grovrentinstruksen før hjemreise(oppvask ryddet inn, tomming av søppel og og tomflasker.  Dersom dette ikke blir gjort, debitereres en avgift avhengig av størrelsen på overtrampet. Samtlige nøkler til leiligheten, smørebod, garasje etc skal legges tilbake der disse ble hentet. Hvis det ikke skjer, debiteres en avgift for evt bytte av låser. Bestilt obligatorisk sluttvask omfatter ikke grovrengjøring inne og ute, oppvask eller tømming av søppel og tomflasker.

bottom of page